ELAN YERLƏŞDİR

İstifadəçi şərtləri

Elan əlavəsinin istifadəçi şərtləri

1. Ümumi qaydalar
o Qaydalar https://besthome.az internet resursun (saytın) İstifadəçiləri tərəfindən istifadə şərtlərini müəyyən edir.
1.2 Həmin İstifadəçi Razılaşmasının məqsədini təyin etmək üçün aşağıda göstərilən terminlər istifadə olunur:
 İstifadəçi – razılaşma şərtlərini qəbul etmiş və İnternet Resurs xidmətlərindən istifadə edən “Əmlak sahibləri” (mülk sahibləri) və istənilən hüquq səlahiyyəti olan şəxs və/ və ya hüquqi şirkətdir.
 Administrasiya –Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hərəkət edən (“BEST HOME GROUP” (VÖEN: 1404732392) https://besthome.az internet-resursunun (saytın) inzibatçılığını həyata keçirir və ona İnternet Resurs üçün mülkiyyətin bütün müstəsna hüquqları aiddir.
 İnternet Resurs – İnternet şəbəkəsində https://besthome.az ünvanında yerləşdirilmiş elanlar, proqram təminatı, saytın, əlavələrin və başqa xidmətlərin dizaynı (qrafiki tərtibatı), məlumat bazası, müxtəlif əməliyyat sistemləri əsasında sayta əlavələr və başqa xidmətlər, xidmətlərin istənilən bölməsi (yarımbölmələri), həmçinin xidmətlərdə Administrasiya və İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyadır.
 Şəxsi kabinet – bu İstifadəçinin mühitinin İstifadəçi tərəfindən müəyyən edilmiş (yerləşdirilmiş) məlumatlar və qurmalar məcmusudur.
 İstifadəçinin şəxsi informasiyası – İstifadəçi özü haqqında, şəxsi məlumatları, İnternet Resursdən istifadə zamanı müxtəlif informasiyanı və İstifadəçi haqqında başqa informasiyalar daxil olmaqla, qeydiyyat vaxtı sərbəst və ya İnternet Resursundan istifadə prosesində təqdim edir.
 İnformasiya – İnternet Resursda Əmlak sahibləri, Vasitəçilər və ya Administrasiya tərəfindən yerləşdirilmiş istənilən informasiyadır.
 Spam – alanlar tərəfindən kütləvi, icazə verilməyən və/və ya gözlənməyən reklam, informasiya, təşviqat və ya başqa xarakterli poçt və başqa göndərilmələrdir.
 Əmlak – bu məhsul, işlər, xidmətlər, maddi-texniki resurslar, mülki və qeyri-mülki hüquqlardır.
 Tərəflər– Administrasiya və İstifadəçidir.
1.3 Istifadəçi şərtlərində istifadə olunan "Terminlər" bəndində əksini tapmayan istənilən terminlər və anlayışlar, İstifadəçi Şərtlərinin mətnindən yaranan mənaya müvafiq olaraq izah ediləcəkdir.
1.4 İnternet Resurs xidmətlərindən və materiallarından istifadə edilmə qüvvədə olan qanunvericiliyin normaları, həmçinin də hazırkı İstifadəçi şərtləri ilə tənzimlənir.
 İstifadəçi şərtləri ictimai ofertadır.
 https://besthome.az internet-resursun (saytın) xidmətlərindən istifadə edərək, İstifadəçi hazırkı şərtlərə qoşulur və onun İnternet Resurs xidmətlərindən istifadə üzrə təlimatlarına riayət etmək şərtlərini və öhdəliklərini qəbul edir.
 Şirkət adından İnternet Resursdan istifadə halında belə şirkət hazırkı Razılaşmanı və onun şərtlərini qəbul edir.
 Administrasiya istənilən vaxt birtərəfli qaydada hazırkı Razılaşmanın şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.
 İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtləri ilə və ya ona daxil edilmiş dəyişikliklərlə razılaşmadığı halda o İnternet Resursa girişdən imtina etməli, İnternet Resursun xidmətlərindən istifadə etməsini dayandırmalıdır.
 Bununla Administrasiya İstifadəçilərə İnternet Resursun xidmətlərindən istifadə etməklə elanların yerləşdirilməsi və axtarışı üzrə xidmətləri təklif edir.  Ayrı xidmətlərin verilməsi xüsusi qaydalarla və/və ya razılaşmalarla tənzimlənə bilər.
 İstifadəçi o haqda müddəanı qəbul edir ki, İnternet Resursun bütün materialları və xidmətləri və ya onların istənilən hissəsi reklamla müşayiət oluna bilər. İstifadəçi onunla razıdır ki, Administrasiya hər hansı məsuliyyəti daşımır və belə reklamla əlaqədar hər hansı öhdəlikləri yoxdur.
 https://besthome.az internet-resursunda (saytda) qeydiyyat könüllüdür. Qeydiyyat halında İstifadəçi İnternet Resursun əlavə xidmətlərinə daxil olur. Administrasiya İstifadəçidən onun qeydiyyat vaxtı göstərdiyi məlumatların təsdiqlənməsini və təsdiqləyici sənədləri istənilən vaxt tələb etmək hüququnu öz ayağında saxlayır.
 İstifadəçi öz parolunu gizli saxlamağı öhdəsinə götürür. İstifadəçi öz elektron ünvanından və paroldan istifadə ilə hərəkətlərə, həmçinin də İstifadəçinin Şəxsi kabinetində yerinə yetirilən hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi İnternet Resurs xidmətlərindən yalnız öz şəxsi elektron ünvandan və paroldan istifadə ilə istifadə etmək hüququna malikdir. Əgər İstifadəçidə onun Şəxsi kabinetinə icazəsiz daxil olma haqqında şübhələnməyə əsaslar varsa, İstifadəçi öz parolunu sərbəst dəyişməyi öhdəsinə götürür.
 Administrasiya İstifadəçilər tərəfindən qeydiyyat və/və ya avtorizasiya zamanı verilən informasiyanın düzgünlüyünün yoxlanması üçün xüsusi texniki qərarlardan istifadə etməkdə haqlıdır.
 Administrasiya zəmanət verə bilməz ki, İstifadəçi həqiqətən təqdim edildiyi kimidir, https://besthome.az internet-resursunda (saytda) qeydiyyat zamanı İstifadəçi tərəfindən verilmiş informasiya isə doğrudur.
 İstifadəçiyə bunun üçün İnternet Resursdə mümkün olan bütün alətlərdən istifadə edərək mümkün kontragentlərlə ünsiyyət saxlamağa tövsiyə edilir.
 Administrasiya öz şəxsi mülahizəsi üzrə İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozan xidmətlərinə girişi dayandırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.
 İstifadəçi tərəfindən başqa şəxslərin hüquqlarının və ya qüvvədə olan qanunvericiliyin pozması halında, həmçinin başqa səbəblərdən öz istədiyi kimi, İnternet Resurs İstifadəçinin girişini məhdudlaşdırmaq və ya dayandırmaq hüququna malikdir.
 İstifadəçi, hansının ki, xidmətlərə girişi dayandırılmışdır, və ya hansının ki, məlumatları etibarsızdır, Administrasiyanın xüsusi icazəsi olmadan təkrar olaraq qeydiyyatdan keçmək hüququna malik deyildir. Belə İstifadəçi həmçinin İnternet Resursa və onun xidmətlərinə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.
1.5 İnternet Resursdan istifadə. Elanların yerləşdirilməsi
 Administrasiya xüsusi formanın doldurandan sonra bütün qeydiyyatdan keçmiş və qeydiyyatdan keçməmiş İstifadəçilərə https://besthome.az internet-resursunda (saytında) elanları yerləşdirmək hüququnu verir.
 İstifadəçi qanunvericilik və ya beynəlxalq hüququn normaları pozulması kimi baxıla bilən hərəkətləri, o cümlədən intellektual mülkiyyət, müəlliflər və/və ya yanaşı hüquqlar sahəsində, həmçinin İnternet Resursin normal işinin pozulmasına gətirib çıxaran və ya gətirib çıxara biləcək istənilən hərəkətləri, təşəbbüs etməməyə razılaşır.
 Əmlaklar barəsində bütün sazişlər İstifadəçilər arasında birbaşa bağlanılır. İnternet Resurs xidmət vasitəsi ilə İstifadəçilər tərəfindən həyata keçirilən sazişlərin iştirakçı və/və ya vasitəçisi deyildir. Administrasiya belə sazişlərə nəzarət etmir və onlara görə məsuliyyət daşımır.
 İstifadəçinin İnternet Resursdaki şərhləri və başqa qeydləri qanunvericiliyin tələbləri və əxlaqın hamı tərəfindən qəbul edilmiş normaları ilə münaqişəyə girməməlidir.
 İstifadəçi o haqda xəbərdarlıq edilmişdir ki, Administrasiya onun tərəfindən xarici resurslara girişə və istifadəyə görə məsuliyyət daşımır, hansılara ki, dair istinadlar İnternet Resursda ola bilər. Administrasiya elanların məzmununa, başqa resurslara istinadlar və elanların təsvirində göstərilmiş başqa informasiyaya görə məsuliyyət daşımır.
 İstifadəçi tərəfindən verilmiş elanları, məlumatları və informasiyanı dərc etmək hüququnun Administrasiya tərəfindən alınması məqsədi ilə İstifadəçi Administrasiyaya hər yerdə qüvvədə olan, müddətsiz, qaytarılmaz, qeyri-müstəsna istifadə, yayılma, nəşr, yığım, işlənmə, nümayiş, surət çıxarma, təkrarlama hüququnu, məlumatların, təsvirlərin, şəkillərin, video və audio materialların, məlumat bazalarının, nəşrlərin, müəllif hüquqlarının və intellektual mülkiyyət hüquqlarının, həmçinin İstifadəçi tərəfindən bütün məlum olan və ya məlum olmayan informasiya daşıyıcılarında istənilən başqa informasiyanın yenidən hasili hüququnu verir. Yuxarı sadalanmış hüquqlar Administrasiyaya pulsuz verilir. İstifadəçi İnternet Resursun bütün İstifadəçilərinə özünün tərəfindən yerləşdirilmiş informasiyaya girişə hüquq verir. Əlavə olaraq İstifadəçi İnternet Resursda onun tərəfindən yerləşdirilmiş materiallara istənilən intellektual mülkiyyət hüquqlarına malikdir.
 İstifadəçi tərəfindən istənilən informasiyanın və məlumatların verilməsi ilə əlaqədar olaraq üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulmasına görə İnternet Resurs məsuliyyət daşımır.
 https://besthome.az layihəsinin istifadəçisi İnternet Resursun təlimatlarına uyğun olaraq elanları yerləşdirməyi və Əmlak və onun satılması şərtləri haqqında etibarlı və tam informasiyanı verməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçi elanda göstərilmiş Əmlak haqqında informasiyanı yoxlamalı və, səhv və ya natamam məlumatlar aşkar edildikdə, elandakı lazımlı məlumatları düzəltməli və ya tamamlamalıdır.
 Əmlak ilə elanı yerləşdirərək, İstifadəçi təsdiq edir ki, o elanda göstərilmiş hərəkətlərin belə Mal barəsində həyata keçirmək hüququna malikdir.
 İstifadəçi təsdiq edir ki, İnternet Resursda elanlarda informasiyanın və məlumatların yerləşdirilməsinə, bütün lazımlı hüquqlara, lisenziyalara, icazələrə malikdir, bütün patentlər, ticarət markaları, ticarət sirləri, intellektual mülkiyyət hüquqları daxil olmaqla, və ya uyğun olan yazılı razılığa, lisenziyaya və ya üçüncü şəxslərin onların adlarından, təsvirlərdən və ya başqa obyektlərdən istifadə üçün icazəsinə malikdir.
 İnternet Resurs İstifadəçidən yerləşdirilmiş Əmlak haqqında əlavə məlumatı və/və ya İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatları təsdiqləyən sənədləşməni tələb etmək hüququna malikdir. İnternet Resurs belə sənədləşmənin və ya informasiyanın verilməsinə qədər nəşri saxlamaq hüququna malikdir.
 İstifadəçi İnternet Resursda ona istənilən aid olan Əmlakları, bu şərt ilə ki, bunun üçün xüsusi icazələr tələb olunmur, həmçinin istifadənin qüvvədə olan qaydalarına riayət etmə şərti ilə, satmaq hüququna malikdir.
 Xidmətlərin yüksək keyfiyyətini dəstəkləmək üçün, İnternet Resursda İstifadəçinin aktiv elanlarının miqdarını məhdudlaşdırmaq, həmçinin İnternet Resursda İstifadəçinin hərəkətlərini məhdudlaşdırmaq hüququnu öz ayağında saxlayır.
 Elanda Əmlakın İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş təsviri bu Əmlakın satışı şərtlərini təşkil edir.
 Xidmətin elanda göstərilmiş göstərilməsi şərtləri və ya satış şərtləri və Əmlakın təsviri, həmçinin elanın başqa şərtləri, həm elanın yerləşdirilməsi vaxtı, həm də gələcəkdə qüvvədə olan qanunvericiliyə və hazırkı Razılaşmaya zidd olmamalıdır. Əgər elanın hər hansı şərti belə olur və ya etiraf edilir, hansı ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə və ya hazırkı Razılaşmaya dəyişikliklərin daxil etməsi nəticəsində qanunvericiliyə və/və ya hazırkı Razılaşmaya uyğun deyil, belə şərtlər və ya belə elan İstifadəçi tərəfindən elə tamamlanmalı və ya dəyişdirilməlidir ki, istənilən uyğunsuzluqlar aradan qaldırılsın. Uyğun olan dəyişikliklərin daxil etməsinin qeyri-mümkünlüyü halında belə elan İstifadəçi tərəfindən silinməlidir. Hazırkı bənddə göstərilmiş hadisələrin yaranması vaxtı Administrasiya belə elanların redaktəsi və ya silinməsi üzrə hərəkətləri İstifadəçinin ilkin xəbərdarlığı olmadan həyata keçirmək hüququnu öz ayağında saxlayır.
 İnternet Resursda Əmlaklar haqqında elanlar qadağan edilmişdir ki, nəşri qüvvədə olan qanunvericiliyi pozur, əxlaqın hamı tərəfindən qəbul edilmiş normalarına ziddir, təhqiredicidir və ya yersizdir, həmçinin də üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozur. İstifadəçi əmin olmalıdır ki, Əmlakın təklifi qüvvədə olan qanunvericilik və hazırkı Razılaşmanın şərtlərini pozmur. İnternet Resursda nəşrə qadağan edilmiş Əmlakların və xidmətlərin siyahısı, İnternet Resursda elanların nəşrinin qaydaları ilə təyin edilmişdir.
 Pullu xidmətlərdən istifadə zəmanət vermir ki, elan hazırkı Razılaşmanın pozulması zamanı Administrasiya tərəfindən bloklanmayacaqdır. Elanların yerləşdirilməsi qaydalarının pozulması halında ödənmiş xidmətlərə görə pul vasitələri qaytarılmır.
 Elanda özündə satış, istifadə haqqında təklifləri və ya mallar və xidmətlər haqqında başqa informasiyanı saxlayan internet-saytların səhifələrinə istinadları qoymaq qadağandır.
 İstifadəçi verilən xidmətləri dəstəkləməməyi və haqqında informasiyanı yaymamağı öhdəsinə götürür:
o başqa ticarət meydançaları, internet-hərracları və/və ya internet mağazaları tərəfindən;
o İnternet Resursda həmin və ya daha az ödənişlə təqdim edilmiş malları və xidmətləri təklif edən başqa xidmətlər tərəfindən;
o İnternet Resursda satışa qadağan edilmiş malları və xidmətləri təklif edən başqa xidmətlər tərəfindən.
 İstifadəçi Administrasiyanın yazı icazəsi olmadan İnternet Resursə girişin alınması üçün avtomatik proqramlardan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. Elanları yerləşdirməyə icazə verən kompüter proqramlarından istifadə elanların yerləşdirilməsinin adi sırasını keçərək, Administrasiyanın yazılı icazəsi olmadığı halda, qadağandır.
 Bundan başqa, İstifadəçi öhdəsinə götürür:
o İnternet Resursun infrastrukturunu böyük yüklənməyə gətirib çıxara bilən heç bir hərəkətə təşəbbüs etməməyi;
o Administrasiyanın ilkin yazılı icazəsi olmadan İnternet Resursda olanı istənilən informasiyanı köçürməməyi, təkrar etməməyi, dəyişdirməməyi, yaymamağı və ictimaiyyətə təqdim etməməyi;
o İnternet Resursa girişə mane olmaq və ya məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə İnternet Resursun işinə mane olmamağı, həmçinin avtomatik sistemlərin və ya proseslərin hərəkətinə mane olmamağı;
 İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlar və onun İnternet Resursda hərəkətləri olmamalıdır:
o yanlışlıq, qeyri-dəqiqlik və ya aldatma;
o dələduzluğa, aldatmağa və ya etimaddan sui-istifadəyə imkan yaratma;
o oğurluq və ya saxta əşyalarla sazişlərin bağlanmasına aparma;
o üçüncü şəxsin mülkiyyətini pozmaq və ya onun ticarət sirrinə və ya onun şəxsi həyatına toxunulmazlıq hüququna qəsd etmə;
o özündə kiminsə şərəfini, ləyaqətini və ya işgüzar reputasiyasını təhqir edən məlumatları saxlama;
o özündə kimə qaşı olursa olsun böhtan və ya təhdidləri saxlama;
o cinayətin törədilməsinə çağırma, həmçinin millətlərarası düşmənçiliyi qızışdırma;
o imkan yaratmaq, dəstəkləmək və ya terror və ekstremist fəaliyyətə çağırmaq;
o ədəbsizlik, və ya pornoqrafiya xarakterini daşımaq;
o özündə kompüter viruslarını saxlamaq, həmçinin də başqa kompüter proqramları, xüsusi halda, ziyanın çəkilməsinə, səlahiyyətsiz müdaxiləyə, gizli ələ keçirməyə və ya istənilən sistemin məlumatlarının və ya sistemin özünün, və ya onun hissəsinin, və ya şəxsi informasiyanın və ya başqa məlumatların (İnternet Resursin məlumatları daxil olmaqla) mənimsənməsinə yönəldilmiş;
o özündə reklam xarakterli materialları saxlamaq;
o üçüncü şəxslərin intellektual hüquqlarını, vətəndaşın təsvirinə hüququnu və üçüncü şəxslərin başqa hüquqlarını pozmaq;
o qüvvədə olan qanunvericiliyi başqa üsulla pozmaq.
 İstifadəçiyə İnternet Resursda elanları yerləşdirməyə, xidmətlərdən istifadə etməklə sazişləri bağlamaq və ya icra etməyə qadağan edilir ki, İnternet Resurs və/və ya İstifadəçisi tərəfindən qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər.
 Administrasiya İnternet Resursda barəsində elan yerləşdirilmiş Əmlakı, belə Əmlak barəsində elan verilməsi zamanı İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş fərqlənən üsulla, reklam etmək hüququna malikdir.
 Administrasiya istənilən elanın İnternet Resursdan asılı və ya müstəqil səbəblərdən nümayiş müddətlərinin yerini dəyişdirmək, dayandırmaq, bitirmək və ya uzatmaq hüququna malikdir.
 Administrasiya istənilən vaxt istənilən elanın nümayişini, hazırkı Razılaşmada söylənmiş qaydaları pozan səbəblərdən, həmçinin də başqa İstifadəçilərin hüquqlarını pozan və ya qüvvədə olan qanunvericiliyi pozan səbəblərdən, həmçinin başqa səbəblərdən, dayandırmaq hüququna malikdir.
 Administrasiya elanları redaktə etmək, onları başqa rubrikalara keçirmək, həmçinin İstifadəçilərin elanları ilə istənilən başqa hərəkətləri etmək hüququna malikdir.
 Administrasiya elanların yerləşdirilməsindən (nəşrindən) imtina etmək hüququna malikdir.
 Elanın rəsmiləşdirilməsinə dair tələblər İnternet Resursda elanların dərc edilməsi qaydaları haqqında https://besthome.az saytında tanış ola bilərsiz.
 Administrasiya əmlak sahibinin mülkünün satış spektrinin genişləndirilməsi və sürətləndirilməsi məqsədi ilə “Əmlak sahibi” tərəfindən yerləşdirilən elanların şəkillərinin loqosuz yükləmək imkanının xidmətlərdən istifadə edən agent və agentliklərə yükləmək imkanın təmin edilməsi hüququna malikdir. “Əmlak sahibi” öz mülkü haqqında şəkillərin loqosuz yüklənməsinə razı deyilsə, o zaman elanı https://besthome.az saytına yerləşdirmək məcburiyyətində deyil.
 İstifadəçi qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən elanların məzmununa görə tam və xüsusi məsuliyyəti daşıyır.
 Hər bir istifadəçi ay ərzində bir emaildan maksimum 4 nömrədən elan yerləşdirə bilər. Əks təqdirdə ( bir neçə nömrədən və ya e-mail ünvandan) bu kimi hallar aşkar olunarsa, istifadəçinin akkauntu avtomatik qara siyahıya salınacaq və elan yerləşdirmək məhdudiyyəti yaranacaq.
1.6 Pullu xidmətlər
 İstifadəçilər İnternet Resursdə pullu xidmətləri sifariş edə bilərlər.
 Pullu xidmətlərin növləri:
o Premium
o İrəli çək
o Ödənişli elan
o Sponsor Dəstəkli Elan
o Təcili Elan
o Xüsusi Elan
o Axtarış nəticələrinə abunəlik
o Əmlak sahibi elanlarına abunəlik
o Paket şəklində xidmət təklifləri
o Foto və Video çəkiliş xidmətləri
 Xidmətlərə qiymətlər, həmçinin pullu xidmətlərin sifariş qaydası İnternet Resursun müvafiq səhifələrində göstərilmişdir.
 İnternet Resursun xidmətlərini ödəmiş İnternet Resurs İstifadəçisi vasitələrin qaytarılması xahişi ilə Administrasiyaya müraciət etmək hüququna malikdir. Pul vasitələrinin qaytarılmasında qaytarılma və ya imtina haqqında qərar birtərəfli qayda ilə Administrasiya tərəfindən qəbul edilir.
 Administrasiya pul vasitələrinin İstifadəçiyə qaytarılmasında imtina etməkdə bu hallarda haqlıdır, əgər:
o İstifadəçi hazırkı Razılaşmanın şərtlərini müntəzəm pozur.
o Əgər xidmət aktivləşdirilmişdir, həmçinin hallarda, əgər elan moderasiyadan sonra silinmişdir.
o İstifadəçi qadağan edilmiş mallar, xidmətlər və təkliflər haqqında elanı yerləşdirmişdir.
o Ödəmə sistemində hər hansı nasazlıqların yaranması halında. İnternet Resurs İstifadəçilərin vasitəsilə İnternet Resurs xidmətlərini ödəyən ödəmə sistemlərinin işinə görə məsuliyyət daşımır. Pul vasitələrinin bu halda qaytarılması haqqında məsələ fərdi qaydada həll edilir.
o Digər hallarda Administrasiyanın qərarı üzrə.
 Pul vəsaitlərin qaytarılma qaydası Administrasiya və İstifadəçi arasında hər konkret hal üçün müəyyən edilir.
1.7 Kommunikasiya
 Administrasiya İstifadəçilərə onların tərəfindən göstərilmiş elektron poçt ünvanlarına və ya telefon nömrələrinə elektron məktubları və/və ya qısa xəbərləri (SMS mesajları) göndərmək hüququna malikdir. İnternet Resursun mesajları İnternet Resursda dərc edilə bilər.
 Əlavə olaraq İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə məktublarla və mesajlarla, lakin, məhdudlaşdırılmadan: başqa İstifadəçilərdən sazişin bağlanması üzrə təkliflər, təkliflər və başqa informasiya və/və ya reklam xarakterli mesajlar və başqa mesajlar ola bilər. İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, belə mesajlar və/və ya onların ayrı hissələri reklam xarakterinə malik ola bilər, həmçinin də özündə reklam, informasiya və başqa elanları saxlaya bilər.
 İnternet Resursda dərc edilmiş mesajlar onların dərc edildiyi anından İstifadəçiyə çatdırılmış hesab edilir.
 Administrasiya başqa İstifadəçilər tərəfindən istifadəyə və/və ya İnternet Resursda mesajların forma üzrə yerləşdirilmiş avtomatlaşdırılmış sistemlərlə (robotlarla) göndərilməsinə görə məsuliyyət daşımır.
 Administrasiya başqa İstifadəçilər və/və ya robotları tərəfindən İnternet Resursun səhifələrində İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilmiş telefon nömrələrindən və elektron ünvanlarından istifadəyə görə məsuliyyət daşımır.
 İstifadəçi təsdiqləyir ki, Administrasiya İstifadəçilərə məktub və mesajları göndərmək məqsədləri üçün elektron poçt ünvanlarını və telefon nömrələrini üçüncü şəxslərə vermək hüququna malikdir.
 İstifadəçinin Administrasiya və ya İnternet Resursun moderatorları ilə yazışması ünvanı İnternet Resursda göstərilən elektron poçt qutusunun köməyi ilə həyata keçirilir.
 İstifadəçiyə İnternet Resursda moderatorların və Administrasiyanın hərəkətləri haqqında şərhlər, müzakirələr və başqa yazıları qoymaq qadağandır.  İstifadəçi müvafiq sorğunu göndərib öz telefon nömrəsinə və ya elektron ünvana mesajların alınmasından istənilən vaxt imtina edə bilər.
1.8 Proqram təminatı
 Administrasiya saytın yerləşdirildiyi domen adının, saytın özünün, mobil əlavələrin, həmçinin bütün İnternet Resurs və İnternet Resursun bütün proqram təminatının xüsusi sahibkarıdır.
 Proqram təminatının yükləməsi zamanı Administrasiya İstifadəçiyə proqram təminatından istifadə üçün, onun üçüncü şəxslərə verilməsi hüququ olmadan, şəxsi pulsuz adi lisenziyanı verir.
 İnternet Resursun funksiyalarına əsasən belə lisenziya istisna olaraq İstifadəçiyə İnternet Resursun xidmətlərindən istifadə imkanının verilməsi və onlardan xeyirlərin alınması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 (İnternet Resursun) Administrasiyanın (o cümlədən proqram təminatının) intellektual mülkiyyəti obyektlərinin surətini çıxarılması, dəyişdirilməsi, paylaşması, satılması (realizasiya edilməsi), mübadilə edilməsi və ya tamamilə və ya hər hansı hissəsinin icarəyə verilməsi, həmçinin də Administrasiyanın yazılı icazəsi olmadan proqram təminatının mənbə kodunun "sındırılması" və ya alınmasına cəhd edilməsi qadağan edilir


1.9 Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması
 İnternet Resursda İstifadəçi tərəfindən göstərilmiş Bütün informasiya (o cümlədən şəxsi məlumatlar), İstifadəçi tərəfindən onun Əmlakın satılması (realizasiyası) üçün yerləşdirilir.
 İstifadəçi özü haqqında bu və ya digər informasiyanı ancaq öz maraqlarında, o cümlədən İstifadəçi ilə əlaqənin qurulmasının sadələşdirilməsi və/və ya İstifadəçinin eyniləşdirməsi üçün yerləşdirir.
 Özü haqqında informasiyanı yerləşdirərək, İstifadəçi anlayır və onunla razılaşır ki, belə informasiya İnternet Resursda açıq girişdə yerləşdirilir, yəni tanış olma üçün istənilən müştəriyə və ya İnternet Resursin İstifadəçilərinə mümkündür.
 İstifadəçi informasiyanın belə yerləşdirilməsi ilə bağlı bütün riskləri anlayır və özünə qəbul edir, o cümlədən, daxil etməklə, amma məhdudlaşdırılmadan: spam - mesajların göndərilməsi üçün siyahılara elektron poçt ünvanının düşməsi riski, elektron poçt ünvanının müxtəlif növ dələduzlara düşməsi riski, telefon nömrəsinin SMS-spamerlərə və/və ya SMS-dələduzlara düşməsi riski və informasiyanın belə yerləşdirməsindən irəli gələn başqa risklər.
 İnternet Resurs Əmlak barəsində sazişlərin təşkilatçısı, vasitəçisi, alıcısı və ya satıcısı deyildir.
 İnternet Resurs İnternet Resursun İstifadəçiləri tərəfindən sazişlərin bağlanmasına və icrasına (həyata keçirilməsinə), sazişlərin bağlanması nəticəsində vurulmuş ziyana, itmiş xeyirlərə, gəlirlərə, maliyyə zərərlərinə və ya vasitəli, faktiki, kənar və ya cərimə zərərlərinə, həmçinin hər hansı şəxsin qanunsuz əməlləri nəticəsində, görə məsuliyyət daşımır.
 İnternet Resursin xidmətlərindən istifadə edib, İstifadəçi onunla öz razılığını təsdiqləyir ki, o İnternet Resursdən məsuliyyəti öz üzərinə götürərək istifadə edir, İnternet Resursda yerləşdirilmiş elanların istifadəsi ilə bağlı bütün riskləri daşıyır.
 İnternet Resurs İstifadəçilərə realizasiyası (satışı) və/və ya əldə edilməsi qanunla, hazırkı Razılaşma ilə və İnternet Resursdən istifadənin başqa qaydaları ilə icazə verilmiş Əmlaklar barəsində elanları yerləşdirmək imkanı verən alətdir.
 İnternet Resurs İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş elanları həmişə yoxlamır, nəticədə, keyfiyyət, təhlükəsizlik, qanunilik və əmlakın onun təsvirinə uyğunluğu, həmçinin də satıcının əmlakı satmaq və alıcısının əldə etmək imkanı Xidmətin kontrolundan kənardadır.
 İnternet Resurs İstifadəçilər tərəfindən elanlarda yerləşdirilən informasiyanın etibarlılığına nəzarət edə bilmir.
 İnternet Resurs, onun Administrasiyası, rəhbərlik və əməkdaşlar, İnternet Resursdə yerləşdirilmiş elanların məzmununa, həmçinin onların etibarlılığına görə heç bir məsuliyyət daşımırlar.
 Administrasiya, onun rəhbərliyi və əməkdaşlar, istənilən xəbərlərin (o cümlədən, İstifadəçilər tərəfindən poçt qutusuna və/və ya mobil telefona alınan), məzmununa görə, həmçinin də İstifadəçilərin əlaqə məlumatlarının başqa istifadəsinə görə, heç bir məsuliyyət daşımırlar.
 İstifadəçi anlayır ki, İnternet Resursda elanın yerləşdirilməsi faktı onun zəmanəti deyil ki, hər hansı Malın təklifi, satılması və/və ya əldə edilməsi həqiqidir və qanunidir. Sazişin həyata keçirilməsi haqqında qərarı İstifadəçi sərbəst olaraq qəbul edir.
 Qanunvericiliklə icazə verilmiş dərəcədə, İnternet Resursin istənilən iddialar üzrə ümumi məsuliyyəti İstifadəçi tərəfindən İnternet Resursin xidmətlərindən istifadəsinə görə və ya (İnternet Resursin mülahizəsinə görə) bu xidmətlərin İstifadəçiyə təkrar verilməsi ilə ödənmiş məbləğ ilə məhdudlaşdırılır.  İstifadəçi razılaşır ki, İstifadəçinin və başqa İstifadəçilərin və/və ya İnternet Resursin müştəriləri arasındakı bütün mübahisələr (o cümlədən sazişlərin həyata keçirilməsi nəticəsində) İstifadəçi Administrasiyanı cəlb etmədən sərbəst həll edir.
 Administrasiya İnternet Resursun xidmətlərinə üçüncü şəxslərin Administrasiyanın razılığı (icazəsi) və/və ya məlumatı olmadan həyata keçirilmiş istənilən girişinə və/və ya İstifadəçilər haqqında istənilən informasiyaya görə (o cümlədən şəxsi məlumatlar), məsuliyyət daşımır.
 İstifadəçi onunla razıdır ki, Administrasiya İstifadəçi qarşısında İnternet Resursun istənilən məzmunu ilə bağlı və/və ya İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilmiş sazişlər nəticəsində istənilən mümkün və ya yaranmış itkilərlə və ya zərərlərlə əlaqədar, müəllif hüquqlarının qeydiyyatı ilə və belə qeydiyyat haqqında məlumatlarla, İnternet Resursda mümkün olan mallarla və ya xidmətlərlə və ya İstifadəçinin İnternet Resursda yerləşdirilmiş informasiyadan istifadə edərək daxil olduğu başqa əlaqələri ilə, məsuliyyət daşımır və birbaşa və ya dolayı öhdəliklərə malik deyildir.
 Administrasiya İnternet Resursa
 ötürülə bilən və ya İnternet Resurs vasitəsilə üçüncü şəxslər tərəfindən çatdırıla bilən istənilən proqram nasazlıqları, sınıqlar və başqa texniki və proqram nasazlıqlarına görə, həmçinin səhvlərə, proqram viruslarına, və s. görə məsuliyyət daşımır.
 İstifadəçi yalnız qüvvədə olan qanunvericiliyə və hazırkı Razılaşmaya uyğun olaraq hərəkət etməyi, həmçinin qanunvericiliyə uyğun olaraq İnternet Resursdə və İnternet Resursin xidmətlərindən istifadə vaxtı şəxsi hərəkətlərinə və fəaliyyətsizliyinə görə tam məsuliyyət daşımağı öhdəsinə götürür.
 İnternet Resursin İstifadəçisinin başqa İstifadəçisi tərəfindən hüquqlarının pozulduğu halda (intellektual mülkiyyət obyektinin qanunsuz istifadəsi və sair), İstifadəçi, kimin ki hüquqlar pozulmuşdur, müvafiq şikayət ilə Administrasiyaya və ya moderatorlara müraciət edə bilər. Administrasiya şikayətə baxmağı və, onun əsaslı olduğu halda, İstifadəçinin hüquqlarının pozulmasının dayandırılması tədbirlər görməyi öhdəsinə götürür.

2. İstifadə qaydalarının hərəkət müddəti
 Hazırkı razılaşma İstifadəçi tərəfindən İnternet Resursun xidmətlərindən istifadəsinin başlanğıcı anından qüvvəyə minir, İnternet Resursda İstifadəçinin qeydiyyatı və ya elanın yerləşdirilməsi faktından asılı olmayaraq, və müddətsiz qüvvədədir.
 İstifadəçi istənilən vaxt özünün İnternet Resursun xidmətlərindən istifadə hüququnu dayandırmaq hüququna malikdir. Bundan sonra İstifadəçi yeni Elanları yerləşdirmək hüququna malik deyildir.
 İnternet Resurs şəxsi mülahizə üzrə İstifadəçinin girişini dayandırmaq hüququna malikdir. Xidmətlərə girişi dayandırılan və ya məlumatları həqiqi olmayan İstifadəçi Administrasiyanın xüsusi icazəsi olmadan təkrar qeydiyyatdan keçmək hüquqlarına malik deyil, həmçinin belə İstifadəçi İnternet Resursə giriş üçün başqa İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüquqlarına malik deyildir.

3. Digər şərtlər
 Mübahisələrin yarandığı halda hazırkı Razılaşmanın tərəfləri onları danışıqlar yolu ilə həll etməyi öhdəsinə götürürlər. Hazırkı Razılaşmanın və İnternet Resurs xidmətlərinin verilməsinin icrası zamanı yaranan mübahisələr qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməlidir.
 Bütün mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi tətbiq edilir.
 İnternet Resurs birtərəfli qaydada və İstifadəçilərə bildirmədən hazırkı Razılaşmanı dəyişdirmək hüququna malikdir. Razılaşmanın yeni redaksiyası İnternet Resursdə dərc edilməsi tarixindən qüvvəyə minir.
 Razılaşmada heç nə İstifadəçi və Administrasiya arasında agent münasibətlərinin, Yoldaşlığın münasibətlərinin, birgə fəaliyyət üzrə münasibətlər, şəxsi işəgötürmənin münasibətlərinin, və ya Razılaşma ilə birbaşa nəzərdə tutulmamış hər hansı bir başqa münasibətlərin müəyyən edilməsi kimi anlaşıla və izah edilə bilməz.
 Məhkəmə tərəfindən Razılaşmanın hər hansı müddəasının etibarsız və ya məcburi icraya aid olmayan kimi tanınması Razılaşmanın başqa müddəalarının etibarsız olması ilə nəticələnmir.
 Razılaşmanın müddəalarının İstifadəçilərindən hər hansı biri tərəfindən pozulması halında Administrasiya tərəfindən fəaliyyətsizlik daha sonra Administrasiyanı öz maraqlarının və hüquqlarının müdafiəsinə uyğun olan hərəkətləri təşəbbüs etmək hüququndan məhrum etmir.
 Hazırkı Razılaşma ilə nəzərdə tutulmamış bütün başqa şərtlər və şəraitlər, ayrı fərdi qaydada tənzimlənir.
İstifadəçi təsdiqləyir ki, hazırkı İstifadəçi Şərtlərinin bütün bəndləri ilə tanış olmuşdur və onları sözsüz tam həcmdə qəbul edir.
Əlavələr:

1. Əlavə № 1
https://besthome.az İstifadəçi Şərtlərinə dair Əlavə № 1
1. Məxfilik siyasəti
1. Hazırkı məxfilik Siyasəti https://besthome.az İnternet Resursun İstifadəçi Şərtlərinin ayrılmaz hissəsidir.
2. Hazırkı məxfilik Siyasəti İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının alması, saxlaması, işlənməsi, istifadəsi, açılması və müdafiəsi qaydasını müəyyən edir.
3. İstifadəçilərin şəxsi məlumat bazası Administrasiyanın ünvanı üzrə yerləşir.
4. Şəxsi məlumatlar Bazasının sərəncamçısı Administrasiyadır – (“BEST HOME GROUP”) şirkətidir.
5. Elanın dərc edilməsi üçün formanı dolduran zaman və ya İnternet Resursda İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı, və ya göndərmələrə abunə yazılma zamanı, həmçinin də İnternet Resursdan istifadənin başqa hallarında, İstifadəçi Administrasiyaya məlumatları və şəxsi məlumatları verir. Məlumatın toplanması həmçinin İnternet Resursin İstifadəçilərinin sorğularının keçirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. İstifadəçilərin sorğularında iştirak İstifadəçilər icazəsi ilə həyata keçirilir.
6. İstifadəçi İnternet Resursa özü haqqında şəxsi məlumatların və istənilən başqa informasiyanın verilməsi haqqında sərbəst və könüllü qərar qəbul edir, həmçinin də bununla belə şəxsi məlumatların və informasiyanın Administrasiya tərəfindən işlənməsinə, işlənməsi üçün onların Administrasiyanın tapşırığı ilə hərəkət edən başqa İstifadəçilərə və/və ya üçüncü şəxslərə ötürülməsinə öz razılığını bildirir.
7. Şəxsi məlumatların işlənməsi istənilən hərəkət və ya hərəkətlərin toplanma, qeydiyyat, yığım, saxlama, uyğunlaşma, dəyişiklik, yeniləmə, istifadə və yayılma kimi məcmusudur (yayılma, reallaşdırma, ötürülmə, həmçinin xaricə) və şəxsi məlumatların, həmçinin informasiya (avtomatlaşdırılmış) sistemlərinin istifadəsi ilə məhv edilməsidir.
8. Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədləri, o cümlədən, aşağıdakılardır:
1. İnternet Resursun, onun xidmətlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün statistik və analitik məlumatların alınması;
2. göstərilən xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi;
3. İnternet Resursun və ya üçüncü şəxslərin informasiya və ya reklam xəbərlərinin alınması (yeni imkanlar, aksiyalar və başqa xəbərlər haqqında xəbərdarlıq);
4. İstifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin qanunsuz və ya icazəsiz hərəkətlərinin xəbərdarlığı və qabağının alınması;
5. qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə riayətin təminatı.
9. İnternet Resurs İstifadəçilər haqqında növbəti informasiyanı toplayır:

1. İnternet Resursdan istifadə zamanı Administrasiyaya İstifadəçinin daxil etdiyi şəxsi informasiyanı göstərir və ya başqa üsulla açır. Belə informasiya, xüsusi halda (lakin, məhdudlaşdırılmadan), İstifadəçinin adı və soyadı, elektron poçt ünvanı və parolu, telefon nömrəsi, İstifadəçinin yerləşdiyi yer, həmçinin ünvanı ola bilər. Əgər İstifadəçi sosial şəbəkənin profili vasitəsilə daxil olursa, İnternet Resurs həmçinin belə sosial şəbəkənin profilində yerləşdirilmiş informasiyanı toplaya bilər. İstifadəçi ona verilmiş informasiyaya görə məsuliyyət daşıyır, halbuki İnternet Resurs İnternetdə İstifadəçinin məlumatlarının yayılması və dərc edilməsi üçün kanalı verir.
2. İnternet Resursun, ona giriş zamanı, proqram təminatı tərəfindən avtomatik toplanan texniki informasiya.
10. İnternet Resurs, həmçinin də Administrasiya, irqi və ya etnik mənşə haqqında məlumatları, siyasi, dini və dünyagörüşü məsləklər, siyasi partiyalara və həmkarlar ittifaqlarına üzvlük, cinayət cəzasına məhkumluqlar, həmçinin də sağlamlığa, cinsiyyət həyatına aid olan məlumatları, biometrik və ya genetik məlumatları toplamır və işləmir.
11. İnternet Resurs və Administrasiya İnternet Resursə aidiyyəti olmayan üçüncü şəxslərə İstifadəçilər tərəfindən təqdim edilmiş heç bir şəxsi və ya başqa məlumatları, İstifadəçinin belə icazəni verdiyi hal istisna olmaqla, həmçinin də İstifadəçi razılaşması ilə və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda, vermir.
12. İnternet Resurs və Administrasiya bəzi hallarda bəzi məlumatları İnternet Resurslə əməkdaşlıq edən və ya Administrasiya ilə bağlı olan şəxslərə verə bilər.
13. Administrasiya İnternet Resursdən istifadə prosesində İstifadəçilər tərəfindən verilmiş informasiyanı və şəxsi məlumatları satmır və icarəyə vermir.
14. İstifadəçilər arasında qarşılıqlı təsiri yüngülləşdirmək üçün, xidmətlər başqa İstifadəçilərin əlaqə informasiyasına məhdudlaşdırılmış girişi nəzərdə tutur. Başqa İstifadəçilər tərəfindən verilmiş məlumatlardan istifadə hüququ İstifadəçi razılaşması ilə məhdudlaşdırılır.
15. İnternet Resursun İstifadəçisi başqa İstifadəçi tərəfindən verilmiş məlumatlardan, belə İstifadəçinin yazılı icazəsi olmadan və ya belə məlumatlardan hər hansı başqa yolla istifadə etmək hüququnun təsdiqi olmadan istifadə etməməyi öhdəsinə götürür. İnternet Resursdan istifadə ilə əlaqədar başqa İstifadəçilər haqqında İstifadəçi tərəfindən alınmış bütün məlumatlar yalnız Mallar barəsində sazişlərin icrasında istifadə edilə bilər. Beləliklə, İstifadəçiyə düz reklam göndərməsi və ya arzu edilməyən elektron xəbərlərin başqa göndərməsi məqsədləri üçün elektron ünvandan istifadə etməyə, başqa İstifadəçinin telefon nömrəsi kimi, həmçinin xəbərsiz edilən qeyri-qanuni hərəkətlərə və ya başqa İstifadəçinin xəbəri və razılığı olmadan həyata keçirilmiş hərəkətlərə icazə verilmir.
16. İnternet Resursun İstifadəçisi onun İnternet Resursdan istifadə prosesində verdiyi şəxsi və başqa məlumatları istənilən qismən vaxt dəyişdirmək, silmək və ya başqa üsulla redaktə etmək imkanına malikdir.
17. İstifadəçi onun göstərdiyi istənilən informasiyanın və məlumatların dəqiqliyi və düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyır.
18. Əgər İstifadəçi girişi, qeydiyyatı həyata keçirmişsə və OpenID xidmətinin köməyi ilə İnternet Resursdən istifadə edirsə, İstifadəçi onun məlumatlarının ötürülməsi və onlardan istifadə qaydasını belə xidmətin parametrlərində qura bilər.
19. İnternet Resurs və Administrasiya İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının üçüncü şəxslərin icazəsiz girişindən müdafiəsi üçün bütün səmərəli ölçüləri qəbul edir.
20. İnternet Resurs tərəfindən toplanmış və işlənmiş bütün şəxsi məlumatlar bir və ya bir neçə qorunan korporativ şəbəkədən kənarda giriş olmayan serverdə saxlanılır. Administrasiyanın İstifadəçilərin şəxsi və başqa informasiyasından girişlə və istifadə ilə funksiyaları yerinə yetirən bütün əməkdaşları üçüncü şəxslərə İstifadəçilər haqqında informasiyanın yayılmaması haqqında razılaşma imzalamışlar.
2. Məxfiliyin siyasətinə dəyişikliklərin daxil etməsi
1. Administrasiya Məxfilik Siyasətinə dəyişikliklər edə, silə və ya qaydalarını yeniləyə bilər.
2. Əgər İstifadəçi daxil edilmiş dəyişikliklərlə razı deyilsə, o İnternet Resursdən istifadəni dayandırmalıdır. Əgər İstifadəçi İnternet Resursdən istifadə etməyə davam edirsə, o razılaşır və bütün dəyişiklikləri və Məxfilik siyasətinin yeni redaksiyasını bütövlükdə qəbul edir.